BCQ ARQUITECTURA BARCELONA APOSTA PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE I S'UNEIX AL REPTE 30 DIES EN BICI
BCQ ARQUITECTURA BARCELONA BETS FOR SUSTAINABLE MOBILITY AND JOINS THE CHALLENGE 30 DAYS BY BIKE30 Dies en bici és una iniciativa a nivell global que fomenta l'ús de la bicicleta durant 30 dies per impulsar el canvi d'hàbit cap a mitjans de transport sostenibles i es desenvolupa cada mes d'abril des de 2014. En col·laboració amb Ciclogreen, ademés els quilòmetres acumulats es poden transformar en regals. BCQ ja està sumant quilòmetres sostenibles, t'animes?

30 Días en bici es una iniciativa a nivel global ue fomenta el uso de la bicicleta durante 30 días para impulsar el cambio de hábito hacia medios de transporte sostenibles y se desarrolla cada mes de abril desde 2014. En colaboración con Ciclogreen, además los kilómetros acumulados se pueden transformar en regalos. BCQ ya está sumando kilómetros sostenibles, te animas? 

30 Days by bike is a global initiative that encourages the use of bicycles for 30 days to promote habit change towards sustainable means of transport and it takes place every April since 2014. In collaboration with Ciclogreen, your kilometers can also be transformed into gifts. BCQ is already adding sustainable kilometers, are you up for it?
...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes