ESPAI CRÀTER:
LA PROPOSTA DE BCQ EN EQUIP AMB ANNA CODINA GUANYA EL CONCURS PEL NOU MUSEU DE VULCANOLOGIA A OLOT
THE PROPOSAL OF BCQ TEAMED WITH ANNA CODINA WINS THE NEW VULCANOLOGY CENTER COMPETITION IN OLOTAmics! La nostra proposta tot just acaba de guanyar aquest concurs per al nou centre museogràfic en l’àmbit de la vulcanologia a Olot, l’edifici de l'Espai Cràter.
Proposem que el futur edifici no pretengui simular ser un petit volcà, sinó més aviat una sala soterrada que s’endinsa dins de l’antic volcà del Roser que jeu sota la Plaça de Braus d’Olot. L’accés a aquesta sala impactant es produirà a través d’una escletxa al terra, una esquerda que traça un recorregut soterrat i convida a una visita a l’interior del volcà. A la superfície exterior només veurem una arbreda amb faigs i roures. Només el bombament del terreny farà sospitar que una força tel·lúrica ha deformat el relleu natural formant un tossol. L’edifici respira geologia i vulcanisme pels materials amb que està construït i per la geometria dels murs i paraments. Al cim del nou petit turó trobem una clariana circular. La llum de l’interior del centre ens presentarà l’accés a l’Espai Cràter. Una esquerda feta camí, un camí de foc.

Amigos! Nuestra propuesta acaba de ganar este concurso para el nuevo centro museográfico en el ámbito de la vulcanología en Olot, el Edificio del Espai Cràter.
Proponemos que el futuro edificio no pretenda simular ser un pequeño volcán, sino más bien una sala subterránea que se adentra dentro del antiguo volcán del Roser que yace bajo la Plaza de Braus de Olot. El acceso a esta sala impactante se producirá a través de una grieta en el suelo, una grieta que traza un recorrido soterrado e invita a una visita al interior del volcán. En la superficie exterior sólo veremos una arboleda con hayas y robles. Sólo el abombamiento del terreno hará sospechar que una fuerza telúrica ha deformado el relieve natural formando un "tossol". El edificio respira geología y vulcanismo por los materiales con que está construido y por la geometría de los muros y paramentos. En la cima de la nueva pequeña colina encontramos un claro circular. La luz del interior del centro nos presentará el acceso al Espai Cráter. Una grieta hecha camino, un camino de fuego.


Friends!Our proposal has just won this competition for a new generation vulcanology museum center in Olot (Girona), the "Espai Crater" building.
We propose that the future building does not pretend to be a small volcano, rather a buried space that enters into the old volcano "Roser" that runs under the Braus Square of Olot. Access to this impressive room will take place through a crevice on the ground, a crevice that plots a buried path and invites you to visit the interior of the volcano. On the outer surface, we will only see a grove with beech and oak trees. Only the gentle bulging of the terrain will arouse suspicions that a telluric force has deformed the natural relief forming a hill. The building breathes geology and vulcanism by the materials with which it is built and by the geometry of the walls and surfaces. At the top of the new small hill we find a circular clearing. The light inside the center will show us the access to the Space Crater building. A crevice made path, a path of fire.

...

vaesnahadaway

The PGA Tour 2020 - 20 Years in a Row - TheTianiumArt
The PGA Tour 2020 was arguably one of the best golf courses on the strip. titanium rimless glasses For the final weekend titanium hair dye of the PGA Tour, it mens black titanium wedding bands was a one-time tournament 먹튀 커뮤니티 in babylisspro nano titanium hair dryer the

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes