LA PUBLICACIÓN PALABRAS A MANO ALZADA DE TC CUADERNOS RECOGE UNA ENTREVISTA Y BOCETOS INÈDITOS DE BCQ
THE VOLUME PALABRAS A MANO ALZADA BY TC CUADERNOS FEATURES FREEHAND SKETCHES AND INTERVIEW TO BCQ


https://www.tccuadernos.com/biblioteca-tc/474-palabras-a-mano-alzada.html

La publicació conmemorativa dels 25 anys de l'editorial de TC Cuadernos 'Palabras a Mano Alzada' inclou un capítol dedicat al treball de BCQ. No et perdis l'oportunitat de llegir l'entrevista (realitzada per Anatxu Zabalbeascoa a l'estudi BCQ i publicada en 2012 al nº105 de TC Cuadernos), així com veure alguns esbossos inèdits dels seus projectes al volum tot just editat d'aquesta editorial.

La publicación conmemorativa de los 25 años de la editorial de TC Cuadernos 'Palabras a Mano Alzada' incluye un capítulo dedicado al trabajo de BCQ. No te pierdas la oportunidad de leer la entrevista (realizada por Anatxu Zabalbeascoa el estudio BCQ y publicada en 2012 en el nº105 de TC Cuadernos), así como ver algunos sketches inéditos de sus proyectos al volumen apenas editado de esta editorial .

The 25-year commemorative volume of TC Cuadernos publishing house 'Palabras a Mano Alzada' (Freehand Words) includes a chapter dedicated to BCQ's work. Don't miss the chance to read the interview that Anatxu Zabalbeascoa conducted to BCQ and was published in 2012 by TC Cuadernos vol.105, as well as seing some unpublished sketches of his projects in the recently published volume of TC Cuadernos.


...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes