L'AULA K DINS EL VOLUM DE LA REVISTA A I T I M | MEJORES PROYECTOS DE ARQUITECTURA EN MADERA 2019
AULA K CLASSROOM FEATURED IN THE SPECIAL ISSUE OF A I T I M MAGAZINE | BEST ARCHITECTURE TIMBER PROJECTS 2019

La revista de l'associació d'investigació d'industries de la fusta AITIM acaba de publicar dos números especials dedicats a una selecció dels millors projectes d'arquitectura en fusta de l'any passat, escollint el projecte de l'Aula ambiental al Parc de Can Zam per a formar part d'aquesta recopilació.

La revista de la Asociación de Investigación de Industrias de la Madera AITIM acaba de publicar dos números especiales dedicados a una selección de los mejores proyectos de arquitectura en madera realizados el pasado año, seleccionando el proyecto del Aula ambiental en el Parque de Can Zam para formar parte de esta recopilación.
 
The magazine of the Spanish wood industry research association AITIM has published recently two special issues dedicated to a selection of the best timber architecture projects of last year, selecting the project of the modular environmental classroom in the Can Zam Park to be part of this compilation.
 
...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes