LA PUBLICACIÓ "PLANS I PROJECTES PER A BARCELONA 2011-2015" ACULL DOS PROJECTES DE BCQ ARQUITECTES

THE BOOK "PLANS I PROJECTES FOR BARCELONA 2011-2015" PUBLISHES TWO PROJECTS OF BCQ ARQUITECTES  
 El llibre recopila i avalua els plans i projectes de transformació de Barcelona portats a terme entre el 2011 i el 2015 pel govern municipal. Dintre d'aquest marc han estat realitzats per BCQ Arquitectes la Biblioteca Sant Gervasi Joan Maragall i l'actualment en fase de construcció Pont de Sarajevo.
La publicació ha estat editada i coordinada per l'Ajuntament de Barcelona des del Departament d'Hàbitat Urbà per Vicent Guallart, i ha comptat amb la col·laboració de l'equip co-editor Ricard Gratacós – Carles Bárcena.

The book compiles and evaluates the transformation plans and projects of Barcelona carried out between 2011 and 2015 by the municipal government. Within this framework are the two projects developed by BCQ Arquitectes: the Library Sant Gervasi-Joan Maragall and the currently under construction Sarajevo Bridge.
The publication has been edited and coordinated by the City Council's Department for Urban Habitat by Vicente Guallart, with the collaboration of the co-editor team Ricard Gratacós - Carlos Bárcena.
 

...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes