LA CONSTRUCCIÓ DE L’HOTEL BITÀGORA A VILADECANS EN MARXA
HOTEL BITÀGORA IN VILADECANS WORKS ARE WELL UNDER WAY

 

Les obres de construcció de l'hotel Viladecans es van sobre rodes i s'estima la seva finalització a l’estiu 2024.
El projecte proposa, estratègicament, crear una plataforma que doni suport a diverses instal·lacions entre les que l’Hotel serà l’element clau de la intervenció. El nou hotel s’erigeix com un edifici emblemàtic en el conjunt, un referent visual i un nou pol d’atracció per a la ciutat. Aquest compromís s’evidencia en la seva orientació cap al mar en el sentit longitudinal de tot el conjunt. Una forma simple, però rotunda, emfatitza la característica d’aquest edifici emblemàtic i representatiu.
Client: Cel Urbà
Superfície: 13.069m2 (construïda) 3.147 m2 (urbanitzada)

Las obras de construcción del hotel Viladecans van sobre ruedas y se estima su finalización para el próximo verano 2024.
El proyecto propone, estratégicamente, crear una plataforma que albergue diversas instal·lacions entre las que el Hotel será el elemento clave de la intervención. El nuevo hotel se erige como un edificio emblemático en el conjunto, un referente visual y un nuevo polo de atracción para la ciudad. Este compromiso se evidencia en su orientación hacia el mar en el sentido longitudinal de todo el conjunto. Una forma simple, pero rotunda, enfatiza la característica de este edificio emblemático y representativo.
Cliente: Cel Urbà
Superficie: 13.069m2 (construida) 3.147 m2 (urbanizada)


The construction works of the Hotel Bitàgora in Viladecans are under way and going smoothly, its completion is estimated for next summer 2024.
The project proposes, strategically, to create a platform complex supporting the various facilities from which the Hotel is a key element of the intervention. The new Hotel stands as a landmark building in the set and will be a leader and a new visual attraction for the city. This commitment is evident in its orientation directed towards the sea in the longitudinal direction of the whole. A simple, yet resounding shape, emphasizes the feature of this iconic and representative building.
Client: Cel Urbà
Area: 13.069m2 (built) 3.147 m2 (public space)


...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes