INICI DE CONSTRUCCIÓ DE L'AULA K AL PARC DE CAN ZAM, UN ESPAI MODULAR D'EDUCACIÓ AMBIENTAL
BEGINNING OF THE AULA K CONSTRUCTION, A MODULAR SPACE FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION


El projecte consisteix en el disseny i construcció d'un mòdul prototip com a aula d'educació ambiental per instal·lar-se en diferents ubicacions de la xarxa de parcs de Barcelona. L'Aula K és un espai polivalent centrat principalment en activitats ambientals específiques tant per a grups escolars com per a famílies.
Està dissenyat per poder adaptar-se a qualsevol ubicació i orientació i construït amb sistemes industrialitzats en taller per optimitzar temps i cost.
Es preveu que la seva construcció es completi en poques setmanes.

El proyecto consiste en el diseño y construcción de un módulo prototipo como aula de educación ambiental para ser instalada en diferentes ubicaciones de la red de parques de Barcelona. El Aula K es un espacio polivalente centrado principalmente en actividades ambientales específicas tanto para grupos escolares como para familias.
Está diseñado para poder adaptarse a cualquier ubicación y orientación y construido con sistemas industrializados en taller para optimizar tiempo y coste.
Se prevé que su construcción se complete en pocas semanas.

The project involves the design and construction of a prototype module for Environmental Education Classroom to be installed in different locations in the parks network of Barcelona. The Aula K classroom is a multipurpose space focused mainly to specific environmental activities to school groups as well as families.
It is designed to be able to adapt itself to any location and orientation and built with industrialized systems in workshop to optimize time and cost.
It's completion is expected in a few weeks.


...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes