LA REMODELACIÓ DEL MERCAT DE L’ABACERIA A GRÀCIA INICIA LA SEVA CONSTRUCCIÓ
THE REMODELLING OF THE ABACERIA MUNICIPAL MARKET IS UNDER CONSTRUCTION

Comencen les obres de construcció del nou Mercat de l’Abaceria, al districte de Gràcia de Barcelona i tindran una durada aproximada de 24 mesos.
En paraules de Raquel Gil Presidenta de l’IMMB “el projecte del mercat de l’Abaceria és fruit d’un ampli diàleg que ha donat com a resultat un equipament que recull les demandes i necessitats dels paradistes, veïnat i comerciants. Serà un espai modern i amable, entès com un espai públic, com una nova plaça per tothom.”
El projecte recuperarà tot l’espai del perímetre del mercat i contempla l’augment de verd a l’espai públic d’uns 1.500 metres quadrats i crearà un espai públic de mides similars a la plaça de la Revolució, un espai d’estada que permetrà dur a terme activitat veïnal.
El nou Mercat de l’Abaceria serà un edifici amb 14.350 m2 de superfície que constarà de planta baixa, planta altell dividida en dues alçades i 3 plantes soterrànies.

Empiezan las obras de construcción del nuevo Mercado de la Abaceria en el distrito de Gràcia de Barcelona y que tendrán una duración aproximada de 24 meses.
En palabras de Raquel Gil Presidenta del IMMB “el proyecto del mercado de la Abacería es fruto de un amplio diálogo que ha dado como resultado un equipamiento que recoge las demandas y necesidades de los paradistas, vecindario y comerciantes. Será un espacio moderno y amable, entendido como un espacio público, como una nueva plaza para todos”.
El proyecto recuperará todo el espacio del perímetro del mercado y contempla el aumento de verde en el espacio público de unos 1.500 metros cuadrados así como creará un espacio público de tamaños similares a la plaza de la Revolució, un espacio de encuentro que permitirá llevar a cabo actividad vecinal.
El nuevo Mercado de la Abacería será un edificio con 14.350 m2 de superficie que constará de planta baja, planta altillo dividida en dos alturas y 3 plantas subterráneas.


The construction works of the new Mercat de l'Abaceria in the Gràcia district of Barcelona have begun, and will last approximately 24 months.
In the words of Raquel Gil, President of the IMMB, "the Abaceria market project is the result of an extensive dialogue that has resulted in an equipment that meets the demands and needs of stallholders, the neighborhood and traders. It will be a modern and friendly space, understood as a public space, as a new square for everyone.”
The project will recover all the space around the perimeter of the market and envisages the increase of green in the public space of around 1,500 sqm and will create a public space of similar dimensions to the Plaça de la Revolució, a living space that will allow neighborhood activity to be carried out.
The new Mercat de l'Abaceria will be a building with 14,350 sqm of surface area that will consist of a ground floor, a mezzanine floor divided into two heights and 3 basement floors....

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes