BCQ RENOVA LES CERTIFICACIONS 'ISO' DEL SEU SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT, MEDIAMBIENT I ECODISSENY
BCQ RENEWS THE 'ISO' CERTIFICATIONS FOR QUALITY, ENVIRONMENTAL AND ECODESIGN MANAGEMENT SYSTEM
BCQ arquitectura barcelona ha renovat, segons la marca ICCL Sistema  Certificat, la conformitat del seu sistema de gestió amb les normes ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004,  ISO 14006:2011 i el Model EFITECNIC Nivell Avançat.
Seguim esforçant-nos per fer que els nostres projectes arquitectònics i urbans contribueixin a crear un entorn més humà, sostenible i eficient, mitjançant la màxima qualitat en les tècniques de construcció, materials i obra construïda.

BCQ arquitectura barcelona has renewed, according to the brand ICCL Certificating system, the conformity of BCQ's management system with the standards ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO 14006: 2011 and Model EFITECNIC Advanced level. We strive to make that our urban and architectural projects contribute to create a more humane, sustainable and efficient surroundings with the highest quality in the construction techniques, materials and completed work.


...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes