INNOVATIVE ARCHITECTURE STRATEGIES: LA BIBLIOTECA JOAN MARAGALL COM A EXEMPLE
INNOVATIVE ARCHITECTURE STRATEGIES: THE JOAN MARAGALL LIBRARY AS A MODEL CASE

'Innovative Architecture Strategies', per l'arquitecte i professor Simos Vamvakidis, presenta una sèrie d'estratègies de disseny contemporani, diverses i innovadores que varien en forma, funció i finalitat, totes elles mostrant un enfocament alternatiu o experimental del concepte mix-use tot combinant espai privat i públic. El capítol dedicat a la construcció de cobertes com a places públiques s'il·lustra per la Biblioteca Joan Maragall de BCQ com a referència i antecedent d'obra construïda.
El llibre ha estat publicat per BIS Publishers en la sèrie Studentbooks.
Coneix més sobre la publicació

'Innovative Architecture Strategies', by architect and professor Simos Vamvakidis, presents a series of contemporary, diverse and innovative design strategies that vary in form, function and design intent, showing an alternative or experimental approach of mix-use concept combining both private and public spaces. The chapter dedicated to Building roofs as public plazas is illustrated by BCQ's Joan Maragall Library as a reference and precedent built exemple.
The book has been published by BIS Publishers in the Studentbooks series.


...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes