NOVA PUBLICACIÓ: LA REMODELACIÓ DEL PONT DE SARAJEVO A LA REVISTA DISEÑO DE LA CIUDAD
NEW RELEASE: THE MAGAZINE DISEÑO DE LA CIUDAD FEATURES THE REMODELATION OF SARAJEVO BRIDGE


La intervenció de reforma i millora del Pont de Sarajevo a Barcelona ha estat publicada a l'últim número de Diseño de la Ciudad 98, revista especialitzada en entorn i estètica urbana..
The intervention of the remodelation of the Sarajevo Bridge in Barcelona featured in the last volume of Diseño de la Ciudad 98, magazine specialized in environment and urban aesthetics.
DC98...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes