DAVID BAENA ASSISTEIX A L'ENTREGA DELS PREMIS SOLUCIONS CONSTRUCTIVES PLADUR PER A ESTUDIANTS D'ARQUITECTURA
DAVID BAENA ATTENDS TO THE AWARDS CEREMONY OF CONSTRUCTION SOLUTIONS PLADUR FOR ARCHITECTURE STUDENTSL'empresa Pladur va donar a conèixer el passat 18 de juny els guanyadors de la edició d'aquest any del concurs Solucions Constructives, al que anualment poden optar estudiants d'escoles d'arquitectura d'Espanya i Portugal. Sota el lema d'aquest any, "Escape a la ficción", l'objectiu era projectar un espai lúdic i cultural a l'Azucarera de San Isidro a Granada, patrimoni industrial del s.XX.
David Baena, com a professor de construcció de la UIC School of Architecture i coordinador d'aquest guardó a l'escola, va acompanyar a recollir el premi atorgat a Eduard Pages, guanyador del Premi Local en representació de la UIC amb el seu treball "Ribera i Agua". Presidien l'acte Laureano Matas, secretari del CSCAE, Manuel Pedreirinho, president de la Ordem dos Arquitectos de Portugal i el director general de Pladur, Enrique Ramírez.

La empresa Pladur dio a conocer el pasado 18 de junio los ganadores de la edición de este año del concurso Soluciones Constructivas, al que anualmente pueden optar estudiantes de escuelas de arquitectura de España y Portugal. Bajo el lema de este año, "Escape a la ficción", el objetivo era proyectar un espacio lúdico y cultural a la Azucarera de San Isidro en Granada, patrimonio industrial del s.XX.
David Baena, como profesor de construcción de la UIC School of Architecture y coordinador de este galardón en la escuela, acompañó a recoger el premio otorgado a Eduard Pages, ganador del Premio Local en representación de la UIC con su trabajo "Ribera y Agua". Presidían el acto Laureano Matas, secretario del CSCAE, Manuel Pedreirinho, presidente de la Ordem dos Arquitectos de Portugal y el director general de Pladur, Enrique Ramírez.

...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes