LLÀTZER MOIX ESCRIU SOBRE EL PONT DE SARAJEVO A BARCELONA A LA VANGUARDIA
LLÀTZER MOIX FEATURES THE SARAJEVO BRIDGE IN BARCELONA ON LA VANGUARDIAL'últim projecte construit de BCQ és vist pel crític de La Vanguardia com la transformació d'un equipament infraestructural en un espai públic conquerit a partir del treball dels materials escollits, el disseny arquitectònic i la vegetació. Un pont que, per la seva ubicació, aspira a convertir-se un una porta verda de Barcelona per donar la benvinguda als qui arriben o marxen de la ciutat i que també convida als vianants al passeig i a la contemplació.
The last built project of BCQ is seen by the critic of La Vanguardia newspaper as the transformation of an infrastructural equipment into a conquered public space based on the work of the chosen materials, the architectural design and the vegetation. A bridge that, due to its location, aspires to become a green door of Barcelona to welcome those who leave or come to the city.as well as inviting the pedestrians to walk along or to enjoy the views.


...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes