LA BIBLIOTECA SANT GERVASI-JOAN MARAGALL GUANYA EL PREMI CIUTAT DE BARCELONA 2014
La Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall va ser guardonada ahir amb el Premi Ciutat de Barcelona d'Arquitectura i Urbanisme 2014.
El jurat ha valorat en aquesta actuació la "renúncia a la condició d’edifici per esdevenir espai públic, permetent la preservació dels jardins" i el fet que "és una intervenció que millora les condicions del carrer i facilita la connexió amb el jardí de Vil·la Florida". Sobre l'espai interior destaca que "es fragmenta creant àmbits d’escala humana d’una mida confortable i molt ben il·luminats, mitjançant patis útils que permeten la privacitat en un lloc públic. L’obra reflecteix una manera de fer molt pròpia de Barcelona".

Els Premis Ciutat de Barcelona són convocats anualment per l'Ajuntament de Barcelona amb l'objectiu de guardonar la creació, la investigació i la producció de qualitat realitzada a la ciutat per creadors o col·lectius que hi treballen o per institucions i organitzacions barcelonines que les promouen o les produeixen.
L'entrega dels premis a tots el guardonats se celebrarà el dimarts, 10 de febrer, a les set de la tarda al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.
Volem donar les gràcies al Jurat i compartir el nostre agraïment amb tots els que han col·laborat en el projecte, a l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, a tot l'equip de BCQ, als col·laboradors i industrials!

THE SANT GERVASI-JOAN MARAGALL LIBRARY WINNER OF THE 2014 PREMI CIUTAT DE BARCELONA ! 
The Sant Gervasi-Joan Maragall Library has been awarded the 2014 Premi Ciutat de Barcelona Architecture and Urbanism Award. 
The jury has valued in the intervention "the renunciation to the building status to become public space, allowing the preservation of the gardens. It is an intervention that improves the conditions of the street and makes the connection to the garden of Vil·la Florida. The interior is fragmented creating areas of human scale size, comfortable and well lit, with useful patios that allow privacy in a public place. The work reflects a way of doing very proper to the Barcelona style."

The Premis Ciutat de Barcelona are convened annually by the City Council with the aim to reward the quality in creation, research and production made in Barcelona by artists or groups who work in Barcelona or institutions and organizations involved.
The awards ceremony to all winners will be held on Tuesday, February 10th, at seven pm at the City Council's Saló de Cent.
We would like to thank the Jury and share our gratitude to everyone who worked on the project, the Barcelona City Council, the Diputació de Barcelona, the team of BCQ, collaborators, consultants and industrials!

Detall façana | Façade detail. Foto Ariel Ramírez


Interior. Foto Ariel Ramírez

Façana | Façade. Foto BCQ arquitectura barcelona

Vista aèria | Aerial view. Foto Ariel Ramírez 


...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes