LA REVISTA ITALIANA AREA INCLOU TRES OBRES DE BCQ A LA SEVA SECCIÓ D'ITINERARIS D'ARQUITECTURA CONTEMPORÀNEA
ITALIAN MAGAZINE AREA INCLUDES THREE WORKS OF BCQ IN ITS LAST ARCHITECTURAL CONTEMPORARY ITINERARY SECTION

La revista italiana d'arquitectura Area inclou al seu últim número tres obres de BCQ en la seva secció d'itineraris d'arquitectura contemporània, dedicat aquesta vegada a Barcelona. Són l'edifici d'oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social a Ciutat Vella, la Biblioteca Joan Maragall a Sant Gervasi i l'espai Can Clariana Cultural a Sant Andreu. 

The Italian architecture magazine Area, includes three projects by BCQ in its section of architectural contemporary itineraries dedicated this time to Barcelona. These are the office building of the Social Security Treasury in Ciutat Vella, the Joan Maragall Library in Sant Gervasi and the Can Clariana Cultural community center in Sant Andreu.
...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes