CONFERÈNCIA DE DAVID BAENA AL SIMPOSI EUNIC JAPAN BEYOND SUSTAINABILITY A TOKYO
DAVID BAENA LECTURE AT EUNIC JAPAN BEYOND SUSTAINABILITY SYMPOSIUM IN TOKYO


Aquest cap de setmana 8 i 9 de Juliol David Baena co-fundador de BCQ arquitectura barcelona ha participat en el programa de conferències i tallers del Simposi Beyond Sustainable Architecture and Smart City: Re-Humanization of Urban Spaces a Tokio. Organitzat per EUNIC Japan (European Union National Institutes for Culture) i a través de l'Institut Cervantes de Tokio, el Simposi ha girat entorn al paper de l'arquitectura i l'urbanisme en el futur de les ciutats, analitzant les diferents problemàtiques a les que aquestes s'enfronten actualment com el creixement i la revitalització econòmica, l'energia, l'ecologia i la tecnologia, la immigració i la política, per a finalment aconsseguir el benestar i la felicitat dels seus habitants.

This weekend, the 8th and 9th of July, David Baena co-founder of BCQ arquitectura barcelona has participated in the program of conferences and workshops celebrated at the Beyond Sustainable Architecture and Smart City Symposium: Re-Humanization of Urban Spaces in Tokyo. Organized by EUNIC Japan (European Union National Institutes for Culture) and through the Cervantes Institute in Tokyo, the symposium focused on the role of architecture and urban planning in the future of cities, analyzing the different problems that these are currently facing such as growth and economic revitalization, energy, ecology and technology, immigration and politics, to finally achieve well-being and happiness of their users.
...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes