MODELS BIM DEL CAP FIGUERES PER A LA PRESENTACIÓ DE LA TAULA BIM PORTÀTIL A BBCONSTRUMAT
FIGUERES HEALTH CENTER BIM MODELS TO INTRODUCE THE NEW PORTABLE BIM TABLE AT BBCONSTRUMAT


Els models BIM del projecte de BCQ Arquitectes CAP Figueres treballats per l'empresa constructora del projecte COMSA, serviran per presentar a la edició de BBConstrumat d'enguany un prototip de taula tàctil, interactiva i portàtil (BIMtable) que faciliti diverses tasques que es van executant en obra a través de la gestió integral BIM.
El principal tret innovador de la taula BIM, és funcionar com una oficina digital facilitant l’adopció d'aquesta tecnologia i visualitzant els escenaris canviants i les condicions severes que comporten les obres. 
La BIMtable ha estat desenvolupada per Portable Multimedia Solutions (PMS) juntament amb COMSA en el marc d'un projecte co-finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, i que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació CIM de la UPC i l’empresa RayCom.
La BIMtable es presenta a la zona 1 (Projecció) de l’espai experimental Future Arena de BBConstrumat.

The BIM models of the BCQ Arquitectes project Primary Health Care Center Figueres under construction by the company COMSA, will serve to present a prototype of tactile, interactive and portable BIM table to Beyond Building Construmat's current edition. This table will facilitate diverse tasks that are executed at work site through the integral management BIM.

The main innovative tread of the BIM table is to serve as a digital office facilitating the adoption of this technology and visualizing the changing scenarios and severe conditions that can occur at the site.
The BIMtable has been developed by Portable Multimedia Solutions (PMS) in conjunction with COMSA, in the framework of a co-financing project by the Ministry of Economy, Industry and Competitiveness, and has counted on the collaboration of the CIM Foundation of the Catalonia Polytechnic University (UPC) and the RayCom company.
The BIMtable is shown at the BBConstrumat Future Arena zone 1 (Projection)

BBConstrumat | Future Arena | 23-26 Maig
Recinte de Gran Via, L'Hospitalet de Llobregat


...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes