PUBLICACIÓ DEL CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL A LA REVISTA RUSA D'ARQUITECTURA SPEECH
PUBLICATION OF THE CAN CLARIANA CULTURAL COMMUNITY CENTER IN THE RUSSIAN ARCHITECTURAL MAGAZINE SPEECHLa revista rusa d'arquitectura SPEECH ha dedicat al seu últim volumen un extens reportatge al Centre Cívic Can Clariana Cultural, projecte de l'estudi finalitzat el 2017 al barri del Congrés i els Indians de Barcelona. El número és un monogràfic sobre els centres cívics, on també s'han analitzat sis projectes internacionals, entre els quals el projecte de rehabilitació d'aquest antic teatre de barri com a sala polivalent i centre comunitari. Situat entre edificacions residencials de maó, l'equipament es planteja com un volum unitari i senzill, que cedeix el protagonisme a l'activitat social i cultural que es viu a l'interior vista a través de les grans obertures de la façana principal. 

La revista rusa de arquitectura SPEECH ha dedicado en su último volumen un extenso reportaje al Centro Cívico Can Clariana Cultural, proyecto del estudio finalizado en 2017 en el barrio del Congrés i els Indians de Barcelona. El número es un monográfico sobre los centros comunitarios, donde también se han analizado seis proyectos internacionales, entre los cuales el proyecto de rehabilitación de este antiguo teatro de barrio como sala polivalente y centro comunitario. Situado entre edificaciones residenciales de ladrillo, el equipamiento se plantea como un volumen unitario y sencillo, que cede el protagonismo a la actividad social y cultural que se vive en el interior vista a través de las grandes aberturas de la fachada principal.

The Russian magazine of architecture SPEECH has dedicated in its latest issue an extensive report of the Can Clariana Cultural Community Center, a project completed by the studio in 2017 in the Congrés and Els Indians district of Barcelona. The volume is a monograph on community centers, where six international projects have also been analyzed, including the rehabilitation project of this old neighborhood theater as a multipurpose hall and civic center. Located between brick residential buildings, the equipment is considered as a unitary and simple volume, which gives way to the social and cultural activity that is lived inside viewed through the large window openings of the main façade.
SPEECH vol.21 | 2018 by Jovis Publishers, Berlin

...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes