LA BIBLIOTECA DE SANT GERVASI COM A EXEMPLE AL CATÀLEG DE L'EMPRESA SUÏSSA JANSEN
THE SANT GERVASI LIBRARY AS AN EXAMPLE IN THE THE SWISS COMPANY JANSEN CATALOGUE
La façana de la Biblioteca Joan Maragall a Sant Gervasi és un dels casos escollit per JANSEN per ilustrar el catàleg internacional de sistemes de perfils en acer. La marca suïssa va donar solució personalitzada als tancaments del mur cortina dels patis de llum dissenyats amb vidres de grans dimensions.

The façade of the Joan Maragall Library in Sant Gervasi in Barcelona is one of the cases chosen by JANSEN to illustrate the international catalog of steel profile systems. The Swiss brand gave a personalized solution to the curtain walls of the light courtyards designed with large windows.


...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes