EL NOU ESPAI TEATRAL A FELIP II RECUPERA I ACTUALITZA EL BARRI DEL CONGRÉS A BARCELONA
THE NEW THEATRE SPACE FELIP II RESTORES AND UPDATES THE CONGRÉS QUARTER IN BARCELONAJa estan avançades les obres del nou espai social a Felip II situat al barri del Congrés a Barcelona.
Aquest barri, construït amb ocasió del Congrés Eucarístic l’any 1954, manté el seu fort caràcter arquitectònic i social 62 anys després.
La renovació del seu local social, que ocupa una antiga nau, dota aquest espai amb gran multiplicitat d’usos i amplia l’oferta d’activitats.
El projecte del nou espai polivalent es resol amb una arquitectura de llenguatge neutre que cedeix protagonisme a l'activitat social i cultural interior i a l’espai públic exterior, que també serà remodelat.
The works on the new social space Felip II located in the Congrés neighborhood in Barcelona are already advanced.
This neighborhood, built on the occasion of the Eucharistic Congress in 1954 maintains its strong architectural and social character 62 years later.
The renewal of the quarter’s community centre, which occupies an old building, provides this space with great multiplicity of uses and widens the range of activities.
The project of the new multipurpose space is solved with an architecture of neutral language that gives prominence to social and cultural activity inside, and outside to the public space which will also be remodeled.


El barri dels habitatges del Congrés als anys 60. The Congrés quarter residential buildings in the 60's.


Imatge original i situació de l'antic local de veïns al C. Felip II. Original pic and site of the old community centre on Felip II St.
BCQ arquitectura barcelona, Autor de projecte i Direcció d'Obra | BIMSA Barcelona d'Infraestructures Municipals SA, Promotor | BAC Engineering Consultancy Group, Càlcul d'estructures | JG Ingenieros SA, Càlcul d'Instal·lacions | MCM Projects i Serveis SA, Contractista.
BCQ arquitectura barcelona, Design and Construction Site Manager | BIMSA Barcelona d'Infraestructures Municipals SA, Client | BAC Engineering Consultancy Group, Structural calculations | JG Ingenieros SA, M&E Engineering | MCM Projects i Serveis SA, Contractor....

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes