LLIBRE MONOGRÀFIC DE BCQ ARQUITECTES

El llibre BAENA CASAMOR Arquitectos Reflejos, es va presentar el passat 21 de maig a la sala d’Actes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

L’acte de presentació, que va estar presidit per Lluís Comerón videdegà del COAC, va comptar amb la 
participació dels arquitectes Moisés Gallego, Jordi Querol i Vicente Sarrablo.

En les seves intervencions coincideixen en definir l’arquitectura de Baena Casamor com a ètica, equilibrada i
racionalista, sense innecesaris gestos superflus, i que sap respondre al lloc on està, resultat de la bona interpretació fan del paisatge. Una arquitectura que flueix i es deslliga de tota pauta imposada per a redefinir el paisatge, sent la construcció el fi últim i quan realment el procés arquitectònic cobra sentit.


El llibre és un recopilatori dels principals treballs realitzats per BCQ des dels seus inicis fins l’actualitat, tot reunint la seva obra més significativa d’edificació i espai públic. El llibre es distribueix a nivell nacional i internacional per ACTAR-D.
...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes