SESSIÓ BARCELONA METAPOLIS+20 EL FUTUR DE LA CIUTAT
SESSION BARCELONA METAPOLIS+ 20 THE FUTURE OF THE CITY

Courtesy of IAAC - Institute for Advanced Architecture of Catalonia

El 1998, en el llibre Metapolis1.0 Barcelona (Actar) es va convertir en un panorama sintètic per a diferents projectes, noves idees i nous icones per a futurs escenaris: la reorganització estratègica del territori, la redefinició d'àrees i xarxes de desenvolupament, la relació amb el paisatge, el reciclatge d'elements preexistents, etc.
El passat 3 de desembre la taula rodona Barcelona Metapolis +20 va reunir els representants del els equips integrants d'aquest projecte, Toni Casamor soci cofundador de BCQ entre ells, i es va convertir, vint anys després, en una plataforma d'intercanvi de propostes per a la ciutat plena d'interessants reflexions i intercanvi d'idees entre participants i assistents de diferents generacions.

En 1998, en el libro Metapolis1.0 Barcelona (Actar) se convirtió en un panorama sintético para diferentes proyectos, nuevas ideas y nuevos íconos para futuros escenarios: la reorganización estratégica del territorio, la redefinición de áreas y redes de desarrollo, la relación con el paisaje, el reciclaje de elementos preexistentes, etc. 
El pasado 3 de diciembre la mesa redonda Barcelona Metapolis +20 reunió a los representantes del los equipos integrantes de ese proyecto, Toni Casamor socio cofundador de BCQ entre ellos, y se convirtió, veinte años después, en una plataforma de intercambio de propuestas para la ciudad llena de interesantes reflexiones e intercambio de ideas entre participantes y asistentes de diferentes generaciones.

In 1998, the book Metapolis1.0 Barcelona (Actar) became a synthetic panorama for different projects, new ideas and new icons for future scenarios: the strategic reorganization of the territory, the redefinition of development areas and networks, the relationship with the landscape, the recycling of pre-existing elements, etc.
On December 3, the round table Barcelona Metapolis +20 brought together the representatives of the teams that make up that project, among them Toni Casamor co-founder of BCQ, and became, twenty years later, a platform for the exchange of proposals for the city full of interesting reflections and exchange of ideas between participants and assistants of different generations.

Barcelona Metapolis +20 – The Future of the City 20 Years Later
IAAC (Institute for Advanced Architecture of Catalonia)...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes