TONI CASAMOR EN EL CICLO DE DEBATES #DESAYUNOS DE INTERIORISMO EN ROCA BARCELONA GALLERY
TONI CASAMOR INVITED TO #INTERIOR DESIGN BREAKFASTS DISCUSSION TABLE AT ROCA BARCELONA GALLERY
El passat 25 de setembre va tenir lloc la segona sessió del cicle 'Desayunos de Interiorismo' que se celebra per tercera vegada aquest any 2018 a Roca Barcelona Gallery.
La taula de debat -Implicacions de la Nova Arquitectura- va comptar amb la participació de Toni Casamor de BCQ arquitectura barcelona, l'arquitecta a Energihaus Victòria Merchán Val, l'arquitecte en Straddle 3 David Juárez, i Vicente Sales de l'Observatori Tendències de l'Hàbitat AIDIMME, organitzador i moderador del col·loqui.
La sessió va debatre sobre tendències en arquitectura, sobretot en temes centrats en la sostenibilitat i l'exigència d'aconseguir espais cada vegada més eficients, materials i nous sistemes constructius, i reptes de l'urbanisme a l'actualitat.

El pasado 25 de septiembre tuvo lugar la segunda sesión del ciclo 'Desayunos de Interiorismo' que se celebra por tercera vez este año 2018 en Roca Barcelona Gallery. 
La mesa de debate -Implicaciones de la Nueva Arquitectura- contó con la participación de Toni Casamor de BCQ arquitectura barcelona, la arquitecta en Energihaus, Victoria Merchán Val, el arquitecto en Straddle 3 David Juárez, y Vicente Sales, del Observatorio Tendencias del Hábitat AIDIMME, organizador y moderador del coloquio.
La sesión debatió sobre tendencias en arquitectura, sobre todo en temas centrados en la sostenibilidad y la exigencia de conseguir espacios cada vez más eficientes, materiales y nuevos sistemas constructivos, y retos del urbanismo en la actualidad.

Last week on September 25, the second session of -Interior Design Breakfasts- series took place, which is being held for the third time this year in 2018 at the Roca Barcelona Gallery.
The discussion table -Implications of the New Architecture- counted with the participation of Toni Casamor from BCQ Barcelona architecture, the architect at Energihaus Victoria Merchán Val, the architect at Straddle 3 David Juárez, and Vicente Sales, from the AIDIMME Habitat Trends Observatory, organizer and moderator of the colloquium.
The session debated about trends in architecture, especially in topics focused on sustainability and the demand to achieve increasingly efficient spaces, materials and new construction systems, and challenges of urban planning today.


...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes