EL CAP DR.PUJOL I CAPSADA A ELPRAT.TV

David Baena és entrevistat a elPrat.tv amb motiu del trasllat del CAP al nou edifici annex tot just construït. Aquesta ampliació conté el programa funcional necessari per tal de donar un servei equiparable a l'actual CAP quan aquest estigui en la fase de reforma.

http://www.elprat.tv/?lnkVid=2110

...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes