EL CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA A L'ÚLTIM NÚMERO DE ON DISEÑO
CAN CLARIANA COMMUNITY CENTER FEATURED IN LAST ISSUE OF ON DISEÑO MAGAZINE


El Centre Cívic Can Clariana Cultural acaba de ser publicat a la revista On Diseño (385), número  dedicat als equipaments culturals. L'espai era una antiga sala de teatre de mida mitjana dins del local de l'Associació de veïns del barri del Congrés-Indians, que es trobava en un estat terrible de conservació abans de la intervenció, i que ara s'està utilitzant al cent per cent pels veïns del barri. El programa principal és un auditori per a activitats relacionades amb el teatre, la dansa, la música i el circ. Aquesta sala polivalent, amb estands retràctils, és adequada per a qualsevol tipus d'activitat. El centre també disposa a més de sales de reunions, sales educatives i una sala divisible on es poden realitzar activitats relacionades amb l'expressió corporal.

El Centro Cívico Can Clariana Cultural acaba de ser publicado en la revista On Diseño (385), número dedicado a los equipamientos culturales. El espacio era una antigua sala de teatro de tamaño medio dentro del local de la Asociación de vecinos del barrio del Congrés-Indians, que se encontraba en un estado terrible de conservación antes de la intervención, y que ahora se está utilizando al cien por cien los vecinos del barrio. El programa principal es un auditorio para actividades relacionadas con el teatro, la danza, la música y el circo. Esta sala polivalente, con stands retráctiles, es adecuada para cualquier tipo de actividad. El centro también dispone de salas de reuniones, salas educativas y una sala divisible donde se pueden realizar actividades relacionadas con la expresión corporal.

The Can Clariana Cultural Community Center has just been featured in On Diseño magazine (vol.385), an issue dedicated to cultural facilities. The space was an old medium-sized theater hall in the Congrés-Indians' Neighborhood Association's facilities being in a terrible state of conservation before the intervention, and that is now being used at one hundred percent by the neighbors. The main program is an auditorium for activities related to theater, dance, music and circus. This multi-purpose room, with retractable stands, is suitable for any type of activity. The center has also meeting rooms, educational rooms and a divisible room where activities related to body expression can be carried out. 


...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes