INAUGURACIÓ DE L'AULA AMBIENTAL AL PARC DE CAN ZAM A SANTA COLOMA DE GRAMENET
OPENING OF THE ENVIRONMENTAL CLASSROOM AT THE CAN ZAM PARK IN SANTA COLOMA DE GRAMENET
L'Aula d'educació ambiental ha estat inaugurada fa pocs dies per l'Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet Núria Parlon i Xavier Segura, director de Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) promotor del projecte.
L'equipament dissenyat per BCQ, és un pavelló modular multidisciplinar per ser instal·lat en la xarxa de parcs de Barcelona destinat a enfortir els valors socioambientals d'aquests espais verds urbans, complementant l’oferta de lleure amb la dimensió educativa.
El projecte incorpora, tant en la seva concepció com en la seva construcció, criteris de sostenibilitat. incidint en temes com els materials utilitzats, el cicle de l’aigua, la il·luminació o la climatització, i incorpora (i compatibilitza) refugis per a la fauna dintre de la pròpia construcció, com un hotel d’insectes, caixes niu per a ocells i un refugi per a ratpenats.

El Aula de educación ambiental ha sido inaugurada hace pocos días por la Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet Núria Parlon y Xavier Segura, director de Espai Públic del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) promotor del proyecto.
El equipamiento diseñado por BCQ, es un pabellón modular multidisciplinar para ser instalado en la red de parques de Barcelona destinado a fortalecer los valores socioambientales de estos espacios verdes urbanos, complementando la oferta de ocio con la dimensión educativa.
El proyecto incorpora, tanto en su concepción como en su construcción, criterios de sostenibilidad, incidiendo en temas como los materiales utilizados, el ciclo del agua, la iluminación o la climatización.  e incorpora (y compatibiliza) refugios para la fauna dentro de la propia construcción, como un hotel de insectos, cajas nido para pájaros y un refugio para murciélagos.


The Classroom for environmental education was inaugurated few days ago by the Mayor of Santa Coloma de Gramenet Núria Parlon and Xavier Segura, director of Public Space of the Metropolitan Area of Barcelona (AMB), promoter of the project.
The facility designed by BCQ is a modular multipurpose pavillion to be installed in different locations in the network of parks in Barcelona in order to strengthen the socio-environmental values of these urban green spaces complementing the leisure offer with the educational dimension.
The project incorporates, in its design and construction, sustainability criteria, focusing on issues such as materials used, water cycle, lighting or air conditioning and incorporates refuges for the fauna within the building itself, such as an insects hotel, nest boxes for birds and a bat shelter.Arquitectura, BCQ Arquitectes | Promotor, AMB Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  | Constructor, CALAF Constructora | Instal·lacions, AIA Instal·lacions Arquitectòniques 


...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes