PUBLICAT AL NOU NÚMERO DE MARÇ DE LA REVISTA VIA CONSTRUCCIÓN EL CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL
FEATURED IN LAST VIA CONSTRUCCIÓN MARCH ISSUE THE CAN CLARIANA CULTURAL COMMUNITY CENTER IN BARCELONAA l'últim número de Via Construcción 138 de març 2018 podreu trobar l'article que publiquen sobre el projecte del Centre Cívic Can Clariana Cultural a Barcelona, la rehabilitació d'un antic centre cívic com a sala polivalent de teatre.

En el nuevo número de Via Construcción 138 de marzo 2018 podreis leer el artículo que publican sobre el proyecto del Centro Cívico Can Clariana Cultural en Barcelona, la rehabilitación de un antiguo centro cívico como sala polivalente de teatro.

In the new issue of Via Construcción 138 March 2018 you will find the article they publish about the project of the Can Clariana Cultural Community Center in Barcelona, the rehabilitation of an old civic center as a multipurpose theater hall.


...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes