EL PONT DE SARAJEVO A LA PORTADA DE LA REVISTA LE COOL BARCELONA
THE SARAJEVO BRIDGE ON THE COVER OF LE COOL BARCELONA MAGAZINE

El magazine Le Cool Barcelona s'inspira en una imatge del Pont de Sarajevo (renovat per BCQ l'any passat) per a la portada de l'agenda d'aquesta setmana al mateix temps que juga amb les paraules sobre el mur. L'equip de la revista proposa reomplir l'eco entre ciutats amb "...benvingudes, finestres, jardins, diàleg, dret a equivocar-nos, dret a viure." 
Podriem subscriure també aquestes paraules...

El magazine Le Cool Barcelona se inspira en una imagen del puente de Sarajevo (realizado por BCQ el año pasado) para la portada de la agenda de esta semana al mismo tiempo que juega con las palabras sobre el muro. El equipo de la revista propone rellenar el eco entre ciudades con "...bienvenidas, ventanas, jardines, diálogo, derecho a equivocarnos, derecho a vivir." 
Podríamos subscribir también estas palabras...

The magazine Le Cool Barcelona is inspired by an image of the Sarajevo bridge (designed by BCQ last year) for this week's agenda cover while playing with the words on the wall. 
The magazine's team proposes to fill the echo between cities with "... welcomes, windows, gardens, dialogue, right to make mistakes, right to live." 
We could subscribe to this words too......

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes