PARTICIPACIÓ DE TONI CASAMOR AL FORUM EUROPEU SOBRE BOSCOS URBANS 2017
PARTICIPATION OF TONI CASAMOR IN THE 2017 EUROPEAN FORUM ON URBAN FORESTRY


En aquesta 20a edició del Fòrum Europeu sobre Boscos urbans, la participació de Toni Casamor s'enmarca en les sessions de conferències per presentar projectes i iniciatives de l'estudi treballades en relació a actuacions en medis naturals prop de l'espai urbà.
La presentació s'exposa demà 1 de juny dintre de la sessió temàtica 'Els reptes de la comunicació'. Amb el títol "How to enjoy environment without disturbing it. Modularity, Project, Education" (Sala 2, 12:50h) s'explica el disseny de mobiliari urbà So-ffa (Escofet) pensat per recorreguts en boscos i espais naturals que no necessita manteniment i que facilita l'ús responsable i respectuós sense actuar sobre l'espai natural, i el mòdul prefabricat de l'Aula de Natura Aula K, treballat per a AMB. Aquesta instal·lació construida a taller, de forma coordinada amb les escoles és especialment adequada per a promocionar l'aproximació dels infants als boscos i àmbits naturals.

In this 20th edition of the European Forum on Urban Forestry, Toni Casamor's participation is framed in the lecture sessions to present the studio projects and initiatives worked in relation to activities in natural environments close to urban areas.
The presentation entitled "How to enjoy environment without disturbing it. Modularity, Project Education" (Room 2, 12:50 pm) is programed for tomorrow June 1st within the thematic session 'Challenges of communication". It will explain the design of urban furniture So-ffa (Escofet) designed to be placed at forests paths and natural areas, that doesn't need maintenance, facilitates its use, and is environmentally responsible without acting on the natural territory, and the prefabricated module Aula K, a modular space for environmental education worked for AMB. This facility, built in workshop, is particularly suitable for children to promote the approximation of forests and natural areas in coordination with the schools. 

Programme and more information:
European Forum on Urban Forestry. May 31st - June 2nd 2017
AMB Àrea Metropolitana de Barcelona C/ 62, 16 - 18, Z. Franca, Barcelona.


...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes