CONFERÈNCIA DE DAVID BAENA PER PRESENTAR EL PROJECTE DE LA REMODELACIÓ DEL NOU CAMP DE FUTBOL A CARDONA COM A CAMP DE VIDA ACTIVA
LECTURE OF DAVID BAENA TO PRESENT THE REDEVELOPMENT PROJECT OF THE NEW FOOTBALL PITCH INTO ACTIVE LIFE FIELD IN CARDONA

El projecte, actualment en fase de construcció, té per objecte la Remodelació del nou Camp de futbol de Cardona com a Camp de Vida Activa. Aquesta actuació s'enmarca dins de la iniciativa Cardona Integral de l'Ajuntament de Cardona amb la col·laboració i patrocini de la Fundació SHE, que pretén convertir la ciutat en una vila saludable.
Un dels trets més significatius del projecte és l’encaix del projecte de remodelació amb la nova rotonda projectada així com la conversió de la carretera de la Mina en passeig mirador, tant de la nova instal·lació com de la Vall Salina i el conjunt monumental del Castell de Cardona.
The project, currently under construction, aims the remodeling of the new football field of Cardona into an Active Life Field. This action is framed within the Cardona Integral initiative of the Council with the collaboration and sponsorship of the SHE Foundation, which aims to turn the city into a healthy Villa.
One of the most significant features of the project is the fitting with the new planned roundabout and through the conversion of the La Mina road into a viewpoint, both to the new facility, as to La Vall Salina (the Salt Valley) and the monumental Castle of Cardona.

Ajuntament de Cardona, Dijous 17 novembre, 19:00h
Fundació SHE
Projecte: Baena Casamor Arquitectes BCQ  ·  Avantprojecte: VAMOS Architects


...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes