REPORTATGE SOBRE EL PONT DE SARAJEVO A FLORALIEN JOURNAL
REPORT ON THE SARAJEVO BRIDGE IN FLORALIEN JOURNAL


El blog Floralien Journal, publicació de la fira internacional Floralien 2016 sobre el món de les flors i plantes i el seu diàleg amb l'espai de les ciutats, dedica un reportatge al projecte de reforma del Pont de Sarajevo a Barcelona recentment construït. Toni Casamor és entrevistat per l'autora de l'article, que destaca com el disseny i els materials utilizats en el projecte faran que disminueixi la contaminació, s'estalviï energia i es proporcioni un oasi ple de plantes: el "Pont de Sarajevo de Barcelona promet ser una revolució verda".

The blog Floralien Journal, publication of the international fair Floralien 2016 dedicated to the world of flowers and plants and their dialogue with the unique space of cities, features an article to the redesign of the Sarajevo Bridge in Barcelona. Toni Casamor is interviewed by the author of the article, which highlights how the unique design and materials used in the project will reduce pollution, save energy and provide an oasis of plants, the "Barcelona's Sarajevo Bridge promises to be a green revolution"....

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes