EL PROJECTE DE L'EDIFICI G1 AL BARRI DE BON PASTOR EN L'EXPOSICIÓ "QÜESTIONS D'HABITATGE" DE L'ETSAB I EL PMHB
GI BUILDING IN BON PASTOR QUARTER FEATURED IN THE EXHIBITION "HOUSING QUESTIONS" BY ETSAB AND PMHBL'ETSAB i el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona PMHB inauguren l'exposició Qüestions d'Habitatge amb projectes del PMHB en curs o recentment acabats, incloent els finalistes i guanyadors dels 5 concursos d'edificis per a la remodelació del Barri del Bon Pastor a Barcelona, un dels quals va ser adjudicat a BCQ - DAAB per l'edifici G1 de 38 habitatges.
En paral·lel a l'exposició, avui dimecres 27 d'abril s'han organitzat dues taules rodones amb la presència dels autors per presentar tant aquests 5 projectes al Barri del Bon Pastor com 10 obres recentment acabades o en curs.

The Architecture School of Barcelona ETSAB and the Municipal Housing Entity of Barcelona PMHB opens the exhibition "Housing Questions" featuring PMHB's under progress or recently completed projects. This exhibition includes the finalists and winners of the five competitions organized to renovate the Bon Pastor neighborhood in Barcelona, one of which was awarded to BCQ - DAAB for the G1 38-dwellings building.
In parallel to the exhibition, the event has organized for today Wednesday April 27 two round tables with the presence of the authors to present these five projects as well as 10 works recently completed or in progress.


...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes