CONFERÈNCIA DE TONI CASAMOR A L'ESCOLA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL PAISATGE HEPIA A GINEBRA, SUÏSSA
LECTURE OF TONI CASAMOR AT THE HEPIA LANDSCAPE ARCHITECTURE SCHOOL IN GENEVA, SWITZERLAND


Toni Casamor impartirà avui dimarts 1 de març la conferència Construir la ciudad · Construction de la Ville, dintre del programa Dialogues & CinéCafé que organitza l'Itinerari d'Arquitectura de l'Escola Superior de Paisatge, Enginyeria i Arquitectura HEPIA a Ginebra. Suïssa.
Toni Casamor va ser professor assistent a la Càtedra de Flora Ruchat-Roncati a l'Escola d'Arquitectura ETH de Zurich, Suïssa durant els anys 1991-92.
Toni Casamor is giving today Tuesday March 1st the lecture Building the City · Construction de la Ville, within the Dialogues & CinéCafé program organized by the Architecture Itinerary at the School of Landscape Architecture, Engineering and Architecture HEPIA in Geneva, Switzerland.
During the 1991-92 course Toni Casamor was Assistant professor of Chair Professor Flora Ruchat-Roncati at the ETH School of Architecture in Zurich, Switzerland.
...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes