EL PROJECTE D'AMPLIACIÓ I REFORMA DEL CAP DR.PUJOL I CAPSADA A SANT COSME PUBLICAT AL DETALL

THE EXTENSION AND REHABILITATION OF PRIMARY HEALTH CARE CENTER Dr.PUJOL I CAPSADA IN SANT COSME PUBLISHED IN DETAIL
La revista Promateriales publica al seu últim número de novembre un extens reportatge sobre l'ultim projecte construit de BCQ, Reforma i Rehabilitació del CAP Dr.Pujol i Capsada al Barri de Sant Cosme, El Prat de Llobregat.
The magazine Promateriales explains in its last issue of November a wide report on the last built project of BCQ, Extension and Rehabilitation of the Primary Health Care Center Dr.Pujol i Capsada in Sant Cosme quarter of El Prat de Llobregat (Barcelona).
Promateriales nº 93 novembre 2015...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes