ENTRA EN FUNCIONAMENT EL NOU CAP DE SANT COSME A EL PRAT DE LLOBREGAT.

THE NEW HEALTH CENTER OF SANT COSME IN EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) BEGINS TO OPERATE.


Recentment ha entrat en funcionament el nou Centre d'Atenció Primaria Dr.Pujol i Capsada a El Prat de Llobregat. El nou centre assistencial es manifesta amb una arquitectura poc vistosa de llenguatge modest. Casi com a teló de fons dels nous espais urbans que crea. A l'interior els espais per tractar la salut de les persones són funcionals, lluminosos i de gran netedat.
La primera fase va consistir en la construcció del nou CAP, un senzill volum unitari emplaçat ortogonalment respecte l’edifici existent, i amb orientació nord a sud. La segona fase ha estat la rehabilitació de l’antic edifici i l’acabament de l’àrea provisional de consultes realitzada a la primera fase.

The new Primary Healthcare Center Dr.Pujol i Capsada in El Prat de Llobregat has recently begun to operate. The new healthcare center shows itself in a little colorfoul architecture of a modest language. Almost as a background of the new urban spaces that it creates. In the interior, the areas to treat people's health are functional, bright and very clean.
The first phase consisted of the construction of the new PHC, a simple unitary volume placed orthogonally with respect to the existing building, and oriented north to south.The second phase was the restoration of the old building and the completion of the area of temporary consulting rooms made in the first phase.

  


 
El nou centre de salut pretén ser un conjunt que resol el difícil encaix urbà amb una nova esplanada / plaça que el lliga amb senzillesa i naturalitat a la resta del barri de Sant Cosme.
The new health center is intended to be a whole that solves the difficult urban fitting with a new urban plaza / square that ties it with simplicity and naturalness to the rest of the district of Sant Cosme.

Àrea construïda Total built area. 4.394m2 | Àrea urbanitzada Urban developed area.1.802m2
Client. Servei Català de la Salut.Infraestructures.cat | Contractor. Emcofa | Consultors. Lavola 1981. Eskubi-Turró Arquitectes.


...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes