LA BIBLIOTECA SANT GERVASI - JOAN MARAGALL FINALISTA EN LOS PREMIOS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2015 | THE SANT GERVASI - JOAN MARAGALL LIBRARY FINALIST IN THE 2015 CATALUNYA CONSTRUCCIÓ AWARDS | Baena Casamor Arquitectes BCQ
La proposta de l'equip de la direcció de l'obra de la Biblioteca de Sant Gervasi ha estat escollida finalista als Premis Catalunya Construcció 2015 en la categoria de Direcció d'Execució. Els guardons són convocats cada any pel Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) amb l’objectiu de reconèixer l’esforç dels professionals relacionats amb el procés constructiu en relació amb una obra de referència.
El jurat d'aquesta XII edició ha escollit 17 candidatures finalistes que optaran al guardó en les quatre categories de direcció d’execució i gestió d’obra, coordinació de seguretat, innovació en la construcció i intervenció en edificis existents. Els guanyador es donaran a conèixer en La Nit de la Construcció que se celebrarà el 9 de juny al Gran Teatre del Liceu.

The proposal of the management team during the construction process of the Library Sant Gervasi-Joan Maragall has been chosen finalist in the 2015 Catalunya Construcció Awards in the category of Management Execution. The awards are convened each year by the Technical Architects Association of Barcelona (CAATEEB) in order to recognize the efforts of professionals in the construction process regarding one outstanding project.
The jury of this XII edition has chosen 17 finalists who will compete for the award in four categories such as execution and construction management, safety coordination, innovation in construction and intervention in existing buildings. The winner will be announced on the Night of Construction to be held on 9 June at the
Gran Teatre del Liceu in Barcelona.

...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes