BCQ CONVERTIRÀ UN PONT EN UNA NOVA PLAÇA URBANA VEGETAL | Baena Casamor Arquitectes BCQEl Pont de Sarajevo a Barcelona serà reformat amb el projecte de BCQ arquitectura barcelona.
El nou espai urbà també es convertirà en una porta a la ciutat, en aquest cas en una porta vegetal a través de nous jardins i pèrgoles vegetals que aportaran ombra sobre el nou espai urbà.
El nou pont serà energèticament autosuficient a través de plaques fotovoltaiques que generen l'energia que consumirà la nova il·luminació, exclusivament per leds.
Els nous paviments seran fosforescents i absorbiran les substàncies contaminants.

BCQ WILL TURN A BRIDGE INTO A NEW GREEN URBAN PLAZA
The Sarajevo Bridge in Barcelona will be rehabilitated with a project by BCQ arquitectura barcelona.
The new urban space will also become a gateway to the City, in this case a vegetal gate through new vegetal gardens and pergolas that will provide shade on the new urban space.
The new bridge will be energy self-sufficient through solar panels that generate the energy consumed by the new lighting, LEDs exclusively.
The new pavement will be phosphorescent.and will absorb pollutants.Planta


Secció

Glow-stone...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes