AVIAT FINALITZARÀ LA CONSTRUCCIÓ DEL CAP Dr.PUJOL I CAPSADA A SANT COSME (EL PRAT DE LLOBREGAT) | Baena Casamor Arquitectes BCQ

El nou Centre d'Atenció Primària Dr. Pujol i Capsada representa un gran avanç per la gestió de la salut al barri de Sant Cosme (El Prat de Llobregat).
A més dels serveis d'atenció continuada i medicina general, el nou CAP incorporarà rehabilitació, pediatria, salut mental i formació per a la salut (educació sanitària, salut sexual i serveis socials). El nou CAP se situa al final de l'Avinguda 11 de Setembre i significarà l'obertura d'un nou gran espai lliure enjardinat en el seu accés. D'aquesta forma el nou centre de salut cumplirà també una important funció cívica i estructuradora pel barri.
Les consultes, sales d'espera i espais interns del nou edifici destacaran per la seva luminositat i transparència cap a l'exterior.

COMING SOON THE COMPLETION OF THE PRIMARY CARE CENTRE CAP Dr. PUJOL I CAPSADA IN ST. COSME (EL PRAT DE LLOBREGAT, BARCELONA)
The new Primary Care Centre CAP Dr. Pujol i Capsada represents a breakthrough for the management of health in the district of St.Cosme (El Prat de Llobregat).
In addition to the urgent care services and general medicine, the new CAP will include rehabilitation, paediatrics, mental health and health education services (general health education, sexual health and social services).
The new CAP is at the end of  the 11 de Setembre Avenue and will mean the opening of a large new green space at the building's access. Thus the new health center would fulfil also an important civic and structuring function in the neighborhood.
Consultations, waiting rooms and internal spaces of the new building will stand out for its luminosity and transparency to the outside.
 


Accés principal / Main access. CAP Dr. Pujol i Capsada. El Prat de Llobregat ©BCQ


 

Patis posteriors / Back courtyards. CAP Dr. Pujol i Capsada. El Prat de Llobregat ©BCQ...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes